Ürtiker ile Başvuran Asemptomatik COVID 19 Olgusu


Karaayvaz S., ALKAN S., GÜÇLÜ KAYTA S. B., VURUCU S.

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2022) Kongresi Kitabı, Antalya, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes