Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar


Creative Commons License

USLU B.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.8, no.3, pp.457-470, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5961/jhes.2018.287
  • Journal Name: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.457-470
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to inform higher education politicians and managers about prior indicators to higher achievement in the rankings through forming an expanded-indicator set including indicators in various rankings and then exploring the differences originated by each indicator on the rankings. The study was designed as quantitative research to examine point indicators based on the secondary use of data published by different international university rankings. The points from only four selected international university rankings (ARWU, QS, THE, and URAP) were included into the data set. The quantitative data set was analysed to explore the differences between the selected rankings and the rankings formed according to the expanded-indicator set and to examine the differences in the rankings based on the expanded-indicator set if the points of each indicator group exclude. The analysis results showed that, to expedite the success level of universities in international rankings, there is a need for the production of publications to be cited and the practices that will increase both the reputation in academic world and the prestige in business world. In this sense, rather than policies which increase the number of publications but generate questions about the quality, it is important to establish policies that will contribute to the costs of academics  for publications in prestigious scientific journals and to improve reward systems that encourage publications in these journals. In addition, expanding opportunities for projects with international partners and support programs for cooperation with industry might contribute to the success level of universities in rankings. Furthermore, in order to gain higher reputation/prestige point, university managers should ensure the diversification of the curriculum implemented in their institutions with the updated courses in line with sectoral needs.

Bu çalışmanın amacı, farklı uluslararası sıralamalardaki göstergeleri birleştirerek genişletilmiş bir gösterge seti oluşturmak ve bu gösterge setindeki kriterlerin üniversitelerin sıralamadaki yerleri üzerinde meydana getirdikleri farklılıkları inceleyerek, uluslararası sıralamalarda daha yüksek başarı için öncelenmesi gereken göstergeler hakkında yükseköğretim politikacılarını ve yöneticilerini bilgilendirmektir. Çalışma, farklı uluslararası üniversite sıralamaları tarafından yayınlanan verilerin ikincil kullanımına dayalı, puan göstergelerinin incelemesine yönelik nicel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Seçilen dört farklı uluslararası üniversite sıralamasına (ARWU, QS, THE ve URAP) ait puanlar veri setine dahil edilmiştir. Nicel veri seti üzerinde, seçili sıralamalar ile genişletilmiş gösterge setine göre oluşturulan sıralama arasındaki farklılıkların ve gösterge puanları çıkarıldığında genişletilen sıralamada oluşan farklılaşmaların belirlenmesi için analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki başarısını hızlandırmak için atıf alacak yayınlarının üretimine ve hem akademik dünyadaki ün hem de iş dünyasındaki saygınlığı artıracak uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu anlamda, yayın sayısında artış sağlayan fakat kalitesiyle ilgili soru işaretleri oluşturan politikalar yerine, saygın bilimsel dergilerde yayınlar için akademisyenlerin masraflarına katkı sağlayacak politikalar oluşturması ve bu dergilerdeki yayınları teşvik eden ödül sistemlerinin geliştirmesi önem kazanmaktadır. Uluslararası ortaklı proje olanakları ve sanayiyle işbirliklerine yönelik destek programlarının genişletilmesi de üniversitelerinin sıralama başarısına katkı sağlayabilir. Üniversite yöneticileri ayrıca, ün/saygınlık kategorisinden daha fazla puan için, kurumlarında yürütülen öğretim programlarının içeriğinin sektörel ihtiyaçlara göre güncellenmiş dersler ile çeşitlendirilmesini sağlamaya çalışabilirler.