Gelişim Çağındaki Sporcuların Atılganlık Düzeyleri ile Yaralanma Durumu İlişkilerinin İncelenmesi


BAVLI Ö.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.7-10, 2009 (Peer-Reviewed Journal)