Mısır bitkisinde bor beslenmesinin bitki verimi üzerine etkisi


GÜNEŞ A., UZUN O., ŞAHAN S., BAŞARAN M. , TURAN M.

Uluslararası Tarımda Bor Kullanımı, 16 - 18 Kasım 2016