Özel eğitim almanın kaynaştırma eğitimine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of special education traning on attitude towards inclusion: A meta-analysis study).


AKTAN O., ORAKCI Ş., TORAMAN Ç. , ÇEVİK H.

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye