Özel eğitim almanın kaynaştırma eğitimine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of special education traning on attitude towards inclusion: A meta-analysis study).


AKTAN O., ORAKCI Ş., TORAMAN Ç., ÇEVİK H.

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No