Ruhun Yeniden Dirilmesi Unsuru Üzerinden Zerdüştlük–Yahudilik Etkileşimi


YIKMAZ Y.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.11, pp.149-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)