Hanefî Fıkhında Maklûb Hadis Kullanımına Dair Bir Örnek: İskât Hadisi


Creative Commons License

Durmuş Ü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.75-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal)