İnternal kök rezorbsiyonunun MTA ile tedavisi: olgu sunumu


eren i., EREN H., SONAT B.

türk diş hekimleri birliği 24. uluslararası dişhekimliği kongresi, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No