The Effect of Pediatric Dietary Supplement Syrups on Color Change of Glass Ionomer Based Restorative Materials


Çarıkçıoğlu B., Düzyol E., Düzyol M.

27. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 7 - 10 October 2021, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.57
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Şurup formunda pediatrik besin takviyelerinin, cam iyonomer bazlı restoratif materyallerin renk değişimi üzerindeki etkilerini değerlendirme- ktir.

Yöntem: Bu çalışmada üç farklı cam iyonomer bazlı restoratif materyal (kompomer [Dyract XP, Dentsply], cam hibrit restoratif materyal [Equia Forte, GC] ve cam karbomer [Glass Fill, GCP Dental]) kullanıldı. Disk şeklinde toplam 120 örnek (5 mm çap, 2 mm derinlik) hazırlandı (n= 40). Renk değişimi için örnekler 24 saat distile suda bekletildikten sonra üç farklı pediatrik şuruba (demir-(Fe3), demir-(Fe2) ve multivitamin) ve distile suya daldırıldı. Tüm numuneler 2 dakika karıştırıldı ve döngü 30 ve 90 gün boyunca günde bir kez tekrarlandı. Örnekler, daldırmadan önce ve sonra bir spektrofotometre kullanılarak renk ölçümlerine tabi tutuldu. Örneklerin CIEDE2000 formülü ile renk değişiklikleri (ΔE00) hesaplandı. Veriler tek yönlü ANOVA ve post-hoc Tukey testi ile değerlendirildi (p <0.05).

Bulgular: 30 gün sonra, en fazla renk değişimi multivitamin (7.13±0.77) içine daldırılmış cam karbomer grubunda, en az renk değişimi distile suya (0.26±0.13) daldırılmış kompomer grubunda görüldü. ΔE00 değerleri, cam karbomer gruplarında, cam hibrit restoratif materyal ve kompomere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p <0.05). 90 günde, cam hibrit restoratif materyal ve kompomer grupları arasında önemli bir fark bulu- namadı (p >0.05). 90 gün sonunda yapılan ölçümlerde en yüksek ΔE00 değeri multivitamin (9.15±0.93) içine daldırılmış cam karbomer grubunda, en düşük ise distile suya (0.38±0.11) daldırılmış kompomer grubunda bulundu.

Sonuçlar: Çalışmamızda, pediatrik besin takviyelerinin cam karbomerlerde daha fazla renk değişikliğine neden olduğu ve multivitamin içerikli şurupların, demir içerikli şuruplara göre cam iyonomer bazlı restoratif materyallerde daha fazla renklenmeye neden olduğu görülmüştür.