Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Tarımla İlgili Son Gelişmeler ve tam Üyeliğin Türk Tarımına Etkileri”


TAN S., DELLAL İ., TAN S. S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18 (1-2), pp.429-443, 2004 (Peer-Reviewed Journal)