Quantum Based Information Transmission in Electronic Document System


Yaşar C., Yılmaz İ.

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.1, no.1, pp.8-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-18
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose of the study; In line with the principles of Quantum Computing (QC), the components of Electronic Document Management Systems (EDMS) are defined and communicated as Quantum XML. Each element of the document, such as electronic signatures, is tried to be re-designed with the principles of quantum mechanics. XML (eXtensible Markup Language) technologies and the adaptation of XML technologies to Quantum Computing Technologies were studied. In 2007, the concept of Quantum XML was researched by one of the researchers at Georges Mason University. A study by Richard Gomez's supervisor Pascal Heus was first announced. The redesign of the metadata standards [1] of the electronic document management systems developed by the classical computers according to the quantum computer structure has been proposed, and the portability and usability of the document have been shown between classical computers and Quantum Computers. Sample schema designs are given according to quantum computers in metadata model. XML technologies; it is considered the most advanced metadata identification tool for classic computers. However, for quantum information technologies, a standard definition of XML has emerged as a very new concept. In the literature research based on the principles of quantum mechanics for XML-generated sub-technologies such as Xpath, XQuery, XSLT, no language definition has been found. The standard has not yet been found as a common language to combine both fields between classical computers and quantum computers. Quantum XML is defined for quantum information technology; forming the components of quantum computers; to provide a metadata model representing quantum gates, quantum circuits, and a low level quantum information identification code. Creating a model like Quantum XML involves creating a schema that explains the Quantum Data Processing concepts with Quantum XML metadata definitions.

Çalışmanın amacı; Kuantum Bilgi İşlem(KBİ) ilkeleri doğrultusunda Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin (EBYS) bileşenlerinin Kuantum XML olarak tanımlanması ve iletilmesi esasına dayanmaktadır.  Elektronik imza gibi belgenin yapı taşlarını oluşturan her bir öğesini kuantum mekaniği ilkeleri ile yeniden tasarımı yapılmaya çalışılmıştır.  Çalışmada XML (eXtensible Markup Language) teknoljileri ve XML teknolojilerin Kuantum Bilgi İşlem Teknolojilerine uyarlaması incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda Kuantum XML kavramı  2007  yılında Georges Mason Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Richard Gomez'in yönetiminde araştırmacı  Pascal Heus tarafından yapılan bir çalışma ile ilk olarak duyrulmuştur. Klasik bilgisayarların ile geliştirilen elektronik belge yonetim sistemlerinin üstveri standartlarının[1] kuantum bilgisayar yapısına göre yeniden tasarımı önerilmiş, klasik bilgisayarlar ile Kuantum Bilgisayarlar arasında belgenin taşınabilirliğini ve kullanılabilirliğini gösterilmiştir. Üstveri modelinde kuantum bilgisayarlara göre örnek şema tasarımları verilmiştir.  XML teknolojileri; klasik bilgisayarlar için en gelişmiş üstveri tanımlama aracı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kuantum bilgi teknolojileri için, standart bir XML tanımı çok yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Xpath,  XQuery, XSLT gibi XML den üretilmiş alt teknolojiler için kuantum mekaniği prensiplerine dayalı literatür araştırmasında bir dil tanımı bulunmamıştır. Standart, klasik bilgisayarlar ve kuantum bilgisayarlar arasındaki her iki alanı birleştirmek için ortak bir dil olarak henüz yapılan araştırmalarda bulunamamıştır. Kuantum bilgi teknolojisi için tanımlanan Quantum XML'nin amacı; kuantum bilgisayarların bileşenlerini oluşturan; kuantum kapılarını, kuantum devrelerini ve düşük seviyeli kuantum bilgi tanımlama kodunu temsil eden bir meta veri modeli sunmaktır. Quantum XML gibi bir model oluşturmak, Kuantum Bilgi İşlem kavramlarının Kuantum XML üstveri tanımlamalarıyla açıklayan bir şema oluşturmayı içerir.