BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ


SERBES Ş., CENGİZ C., TEKOL H.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.363

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.363
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this survey, attitude towards teaching profession of pre-service physical education and sports teachers were examined. Sample of the study consists of 73 female and 78 male in total 151 students of Department of Physical Education and Sports Teaching, Canakkale Onsekiz Mart University. Data collection instrument was developed by Aşkar and Erden (1986) which aimed to evaluate attitudes towards teaching profession. The analysis of obtained data was explored with IBM SPSS 20.0 statistical program. Collected data was examined with descriptive statistics and non-parametric tests Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H to analyze gender and class differences (p<.05). According to the results, the score of candidate of physcial education teachers the scale of attitude towards teaching profession is X = 43,05±6,00. It has been claimed that gender (U=2667,50; p>.005) has no influence and there has been no significant difference between classes [χ2(3) =3.49 p=.32] of participants. In conclusion, it can be said that physcial aducation and sports teachers students have a positive and high level in their attitudes towards teaching profession. However, gender and class level have no significant effects on pre-service physical education teachers’ attitudes towards teaching profession.

 

Bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmiştir. Çalışmanın araştırma grubu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 73 Kadın, 78 Erkek toplam 151 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Aşkar ve Erden (1986) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” (ÖMTÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi IBM SPSS Statistics 20.0 programında gerçekleştirilmiştir. Tüm verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanarak, cinsiyet ve sınıflar arası farklılıklar parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri ile araştırılmıştır (p<.05). Araştırma bulgularından, Beden Eğitimi (BE) öğretmen adaylarının ÖMTÖ skorlarının  X = 43,05±6,00 olduğu görülmüştür. Cinsiyetin BE Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarında etkili olmadığı (U=2667,50; p>.05), ve sınıflar arasında da [χ2(3) =3.49 p=.32] farklılıkların olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu ve yüksek düzeyde olduğu, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir.