Increased Sister Chromatid Exchanges in Patients with Gastrointestinal Cancers and in their First-Degree Relatives


Turgut T., Yaşar ., Yaykaşlı K. O. , Ertaş E., SILAN F.

European Journal of Health Science, cilt.11, sa.2, ss.94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: European Journal of Health Science
  • Sayfa Sayıları: ss.94

Özet

ABSTRACT Gastrointestinal kanserler, sanayileşmiş ülkelerdeki mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerinden biridir. Kromozomal kararsızlığın ölçüsü olan kardeş kromatid değişimi (KKD) kanser etiyolojisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, kardeş kromatid değişim sıklığının gastrointestinal kanserde kalıtsal bir faktör olup olmadığının araştırılmasıdır.
Çalışma grupları 15 gastrointestinal kanser hastası ve 13 hasta yakını, kontrol grubu ise 15 sağlıklı bireyden oluşmaktadır. Olgulardan 2 ml periferik kan alındıktan sonra lenfositler 3 gün süreyle kültüre edildikten sonra, kardeş kromatid değişimi, mitotik indeks ve replikasyon indeksi analiz edildi.
Kardeş kromatid değişimi açısından hasta (16,06±22,37) ve hasta yakınları (5,23±2,64) grubunda kontrol grubuna (3,51±1,58) göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlemdi (p<0,01). Hasta grubunun (5,4±3,13) mitotik indeksi hasta yakınları (7,15±2,15) ve kontrol grubuna (9,00±2,26) göre anlamlı derecede düşük çıkmıştır (p<0,05, p<0,01). Benzer olarak hasta grubunun replikasyon indeksi (1,39±0,35), hasta yakınları (1,7±0,21) ve kontrol grubuna (2,04±1,13) göre anlamlı derecede düşük çıkmıştır (p<0,01). 
Elde edilen sonuçlar kardeş kromatid değişiminin gastrointestinal kanserler için kalıtsal bir faktör olduğunu göstermektedir. Artan kardeş kromatid değişimi, karsinogenezde etken olduğu bilinen genomik kararsızlığın ölçüsüdür. Fakat genomik kararsızlığın başlıca sebepleri arasında epigenetik değişiklikler olduğundan, epigenetik değişikliklerle kombine daha ileri araştırmaların yapılması gerekmektedir.