Geçiş Metali Katalizörleriyle Karbon Modülasyonu


Creative Commons License

Pişkin M.

1st International Conference on Frontiers in Academic Research (1ST ICFAR 2023), Konya, Turkey, 18 February 2023, vol.1, pp.9-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9-15
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The development of high-efficiency catalysts for the conversion of carbon-containing resources is one of the main solutions to energy and environmental problems. During conversion processes, carbon plays an important role, not only as a key element in reactions but also because it can cause modification of the chemical structure of catalysts. In particular, understanding the structure-performance relationship of catalytic materials is the basis of catalyst development. The modulating role of carbon on catalyst structures during the conversion of carbon-containing sources has attracted increasing attention. In this study, the carbon modulation of Fe-, Co-, Ni- and Mo-based catalysts were systematically investigated. Focusing on the active phases, morphologies, surface structures, electronic properties, and catalytic performances of transition metal catalysts (Fe, Co, Ni, Mo, and other transition metals), modulation of these catalysts with carbon, catalyst carburization and tuning the behavior of carbon in terms of carbon-related surface reactions were investigated. It provides systematic and fundamental information for the further design and development of catalysts for the conversion of carbon-containing sources, as well as the activity contribution of numerous other active centers, including activated carbon regions and pony-sized well-wrapped metal species.

Karbon içeren kaynakların dönüştürülmesi için yüksek verimliliğe sahip katalizörlerin geliştirilmesi, enerji ve çevre sorunlarının başlıca çözümlerinden biridir. Dönüştürme işlemleri sırasında karbon, yalnızca reaksiyonlarda anahtar element olması bakımından değil, aynı zamanda katalizörlerin kimyasal yapısının modifikasyonuna da neden olabilmesi açısından önemli bir rol oynar. Özellikle, katalitik malzemelerin yapı-performans ilişkisinin anlaşılması, katalizör geliştirmenin temelidir. Karbon içeren kaynakların dönüştürülmesi sırasında karbonun katalizör yapıları üzerindeki modüle edici rolü artan ilgiyi çekmiştir. Bu çalışmada, Fe-, Co-, Ni- ve Mo bazlı katalizörlerin karbonla modülasyonunu sistematik olarak

incelenmiştir. Geçiş metali katalizörlerinin (Fe, Co, Ni, Mo ve diğer geçiş metalleri) aktif fazları, morfolojileri, yüzey yapıları, elektronik özellikleri ve katalitik performanslarına odaklanılarak, bu katalizörlerin karbon ile modülasyonu katalizör karbürizasyonu ve karbonla ilgili yüzey reaksiyonları açısından karbonun davranışının ayarlanması araştırılmıştır. Karbon içeren kaynakların dönüşümü için katalizörlerin daha fazla tasarlanması ve geliştirilmesi ve ayrıca aktif karbon bölgeleri ve midilli büyüklüğünde iyi sarılmış metal türleri dahil olmak üzere çok sayıda diğer aktif merkezin aktivite katkısı için sistematik ve temel bilgiler sağlamaktadır.