A Conservation Approach For The Tomb of Publius Varius Aquila in Assos


Creative Commons License

Salcan E.

Eurasian Academy of Sciences - Social Sciences Journal, no.36, pp.89-112, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The archaeological site of Assos is located near Behram Village of Ayvacık Province (Çanakkale). Also, this district is well known by the tourism activities and archaeological investigation campaigns those carried around. Investigation campaigns those carried in the archaeological site of Assos are mostly focused on the documentation of the architectural ruins the ancient city. Especially, the ruins of the public buildings such as  the  temple  of  Athena,  agora,  bouleuterion,  city  walls  and  city  gates,  western  and    necropolis  are documented  by  these  campaigns.  The  monumental  tomb  of  Publius  Varius  Aquila  is  one  of  the  most important instance these buildings. In this study, the architectural ruins of this monument is considered by a perspective that compires the consequences of documentation campaigns thse carried from past to present. The data that obtained by this study is analyzed by the perspective of the actual conservation approach and principles of a new conservation approach is determined.  Keywords: Conservation Approach, Restoration, Roman Period, Mausoleum, Assos.  

Assos Örenyeri, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Behram Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Bölge; günümüzde özellikle turizm süreçleri açısından öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra; Assos Örenyeri sahip olduğu arkeolojik miras zenginliğiyle uzun yıllardır çeşitli ülkelerden bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Geçmişten günümüze Assos Örenyeri’nde yürütülen çalışmalar özellikle, Kente ait mimari kalıntıların belgelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda; Kente ait tapınak, agora, bouleuterion, savunma duvarları ve şehir kapıları ile doğu ve batı nekropolislerinde yer alan mezar yapıları ile ilgili mimari belgeleme çalışmaları öne çıkmaktadır. Bu yapılar arasında, Publius Varius Aquila’ya ait anıtsal mezar yapısı, Kentin günümüze kadar en iyi korunmuş yapıları arasında yer almaktadır. Çalışma kapsamında, bu mezar yapısına ait kalıntılar, geçmişte ve günümüzde yürütülen belgeleme çalışmalarının sonuçlarını kıyaslayan bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Elde edilen veriler, güncel koruma yaklaşımı doğrultusunda analiz edilerek, yapıya ait kalıntıların gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda bir koruma yaklaşımı önerisi ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Koruma Önerisi, Restorasyon, Roma Dönemi, Anıt Mezar, Assos. Assos Örenyeri, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Behram Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Bölge; günümüzde özellikle turizm süreçleri açısından öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra; Assos Örenyeri sahip olduğu arkeolojik miras zenginliğiyle uzun yıllardır çeşitli ülkelerden bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Geçmişten günümüze Assos Örenyeri’nde yürütülen çalışmalar özellikle, Kente ait mimari kalıntıların belgelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda; Kente ait tapınak, agora, bouleuterion, savunma duvarları ve şehir kapıları ile doğu ve batı nekropolislerinde yer alan mezar yapıları ile ilgili mimari belgeleme çalışmaları öne çıkmaktadır. Bu yapılar arasında, Publius Varius Aquila’ya ait anıtsal mezar yapısı, Kentin günümüze kadar en iyi korunmuş yapıları arasında yer almaktadır. Çalışma kapsamında, bu mezar yapısına ait kalıntılar, geçmişte ve günümüzde yürütülen belgeleme çalışmalarının sonuçlarını kıyaslayan bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Elde edilen veriler, güncel koruma yaklaşımı doğrultusunda analiz edilerek, yapıya ait kalıntıların gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda bir koruma yaklaşımı önerisi ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Koruma Önerisi, Restorasyon, Roma Dönemi, Anıt Mezar, Assos. Assos  Örenyeri,  Çanakkale  İli  Ayvacık  İlçesi Behram  Köyü  sınırları  içinde  yer  almaktadır. Bölge; günümüzde özellikle turizm süreçleri açısından öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra; Assos Örenyeri sahip olduğu  arkeolojik miras zenginliğiyle  uzun  yıllardır  çeşitli  ülkelerden  bilim  insanlarının  ilgisini çekmektedir. Geçmişten günümüze Assos Örenyeri’nde yürütülen çalışmalar özellikle, Kente  ait  mimari kalıntıların belgelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda; Kente ait tapınak, agora, bouleuterion, savunma duvarları ve şehir kapıları ile doğu ve batı nekropolislerinde yer alan mezar yapıları ile ilgili mimari belgeleme çalışmaları öne çıkmaktadır. Bu yapılar arasında, Publius Varius Aquila’ya ait anıtsal mezar  yapısı,  Kentin  günümüze  kadar  en  iyi  korunmuş  yapıları  arasında  yer  almaktadır.  Çalışma kapsamında, bu mezar yapısına ait kalıntılar, geçmişte ve günümüzde yürütülen belgeleme çalışmalarının sonuçlarını kıyaslayan bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Elde edilen veriler, güncel koruma yaklaşımı doğrultusunda analiz edilerek, yapıya ait kalıntıların gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda bir koruma yaklaşımı önerisi ortaya konulmuştur.  


Anahtar Kelimeler: Koruma Önerisi, Restorasyon, Roma Dönemi, Anıt Mezar, Assos.