Okul Öncesi Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri


Gürsoy İ., Arcagök S.

XIV. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 27 - 31 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Covid-19 pandemisinin etkilerini en aza indirmek amacıyla dünyanın pek çok ülkesinde okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının eğitimlerini geçici olarak uzaktan devam ettirmelerine karar verilmiştir.  Pandemi sürecin ve yol açtığı krizlerin yönetilebilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin 2019-2020 Öğretim yılı Bahar Döneminin uzaktan eğitime dönüştürülmesi kararını almıştır. Bu kapsamda, yüz yüze eğitimin sağladığı faydaları öğrenciye sağlayabilecek web tabanlı programlar geliştirilmiş ve uzaktan eğitim süreci programlar sayesinde üst düzey verim alınması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.  Çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden lisansüstü öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini ve öğrencilerin web tabanlı eğitim hakkındaki geri bildirimlerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, üniversitelerin uzaktan eğitime yönelik alabilecekleri önlemlere ve iyileştirme çalışmalarına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 öğretim yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında öğretim gören 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisi oluşmaktadır. Veriler nitel araştırma tekniklerinden açık uçlu sorulardan oluşan ve yönlendirici olmayan arı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi iki veri kodlayıcısı tarafından analiz edilecektir. Veri analizinden elde edilen bulgular kod ve temalara dönüştürülecektir.  Veri analizinden elde edilen sonuçlar Nvivo nitel veri analiz programı ile görselleştirilecektir. Araştırma konusuna yönelik veri analizleri devam etmektedir