DİJİTAL MEDYA TABANLI YENİ NESİLKOOPERATİFÇİLİK YAKLAŞIMI: KOOP 4.0


Creative Commons License

Berkit Ö. Ç., Mayda M.

DÜŞÜNCE DÜNYASINDA TÜRKİZ, vol.14, no.65, pp.135-178, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 65
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.59281/turkiz.1327105
  • Journal Name: DÜŞÜNCE DÜNYASINDA TÜRKİZ
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.135-178
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz teknolojik gelişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan dijital ekonomi her sektörü etkilediği gibi kooperatifçilik yapılanmasını da etkilemektedir. Oluşan bu yeni iktisadi sistem paylaşım ekonomisi olarak adlandırılmakta ancak istihdam ettiği bireylere güvencesiz ve aidiyet oluşturmayan iş biçimleri yaratmaktadır. Diğer yandan bireyin ve toplumun dayanışma içinde sosyoekonomik gelişimine değer veren kooperatifçilik anlayışı yeniçağın ekonomik ve sosyal kalkınma modeli olarak görülmektedir. Dijital medya tabanlı gelişen yeni ekosistem içinde kooperatifçiliğin çağa uygun bir anlayışla yeni örgütlenme modelleri geliştirmesi gerekmektedir. Çalışmada betimsel ve kurgusal araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada birincil veriler yerel düzeyde kooperatiflerin incelenmesiyle elde edilmiştir. Diğer yandan literatür taraması yapılarak ikincil veriler elde edilmiştir. İkincil veriler analiz edilerek üçüncül ve kurgusal veriler geliştirilmiştir. Bu çalışmanın Koop 4.0 olarak adlandırılan yeni kooperatif yaklaşımını literatüre kazandırması beklenmektedir.