İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS) GEN POLİMORFİZMİ VE TİP 2 DİYABET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


ÇAKINA S.

4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, 24 - 25 Aralık 2020