Metal-organik çerçevelerin su arıtımında uygulamaları


Creative Commons License

Pişkin M.

2nd International Conference on Scientific and Academic Research, ICSAR 2023, Konya, Turkey, 14 March 2023, vol.1, pp.490-4974

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.490-4974
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The challenge of providing clean drinking water is of great importance in today's human civilization as it is necessary for human consumption as well as for agriculture, animal husbandry, and various industrial applications. Considering the rapid population growth, urbanization and industrialization, and the ecological environment, pollutants such as heavy metal ions or toxic gases have caused serious problems in the environment and human health, especially in terms of water pollution and safe water supply. Solutions to remove pollutants from water are urgently needed and these solutions must be both efficient and sustainable. Very new, highly crystalline porous advanced adsorbent and metal-organic frameworks as catalysts with adaptive chemistry and excellent chemical stability have shown promising properties in the field of removal of various hazardous pollutants. This study focuses on the recent progress of metal-organic frameworks, especially their use in environmental applications in water treatment. Finally, the challenges and trends of metal-organic frameworks for future developments are discussed and explored.

Temiz içme suyu sağlamanın zorluğu, insan tüketimi için olduğu kadar tarım, hayvancılık ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için de gerekli olduğundan günümüz insan uygarlığında büyük önem taşımaktadır. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme ile ekolojik çevre açısından bakıldığında, ağır metal iyonları veya zehirli gazlar gibi kirleticiler, çevre ve insan sağlığı üzerinde özellikle su kirliliği ve güvenli su temini açısından ciddi sorunlara yol açmıştır. Sudaki kirleticilerin giderilmesine yönelik çözümlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır ve bu çözümler hem verimli hem  de  sürdürülebilir  olmalıdır.  Uyarlanabilir kimya ve mükemmel kimyasal stabiliteye sahip çok yeni, oldukça kristalli gözenekli gelişmiş adsorban ve katalizör olarak metal-organik çerçeveler, çeşitli tehlikeli kirleticilerin giderilmesi alanında umut verici özellikler göstermiştir. Bu çalışmada, metal-organik çerçevelerin  son  zamanlardaki  ilerlemesine,  özellikle  su arıtımında çevresel uygulamalardaki kullanımlarına odaklanılmıştır. Son olarak, gelecekteki gelişmeler için metal-organik çerçevelerin zorlukları ve eğilimleri tartışılmakta ve araştırılmaktadır.