Türkiye ve çevresinin Geç Triyas - Geç Miyosen dönemindeki Paleocoğrafik evrimi; Türkiye ve çevresinin Tektoniği - Petrol potansiyeli


GORUR N., SENGOR A., SAKINÇ M., TUYSUZ O., YİĞİTBAŞ E., OKTAY F., ...More

Ozan Sungurlu Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 26 - 28 November 1991, pp.174-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.174-189
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No