İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders programı’nın (2010) değerlendirilmesi


Creative Commons License

TORAMAN Ç., GÖZÜTOK F. D.

İlköğretim Online Dergisi, vol.13, no.3, pp.954-979, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: İlköğretim Online Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.954-979
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Educating individuals respectful to human rights, citizens and sensitive to social problems makes the education of human rights, democracy and citizenship necessary. In this research, evaluating the 8th grade citizenship and democracy education curriculum (2010) is aimed. The research is based on a survey model. The data have been obtained from three public schools and one private school. 102 students in the 8th grade and 101 students in the 7th grade participated in the study in the 2011–2012 academic year. Interviews were conducted with 4 teachers working in these schools and 14 students in the 8th grade. According to the findings of the study, it has been found out that the average point scores gained from the achievement test are very close to each other in the 7th and 8th grades. When the 7th and 8th grade point scores are compared, the results are for the good of in 8th grades in two public schools and in one of them for the good of 7th grades. On the other hand, there were no differences between the 7th and 8th grades in the private school. According to the analysis of the interviews, students have reported on the problems about performance in the courses, courses’ relation with real-life and exams’ not measuring the knowledge and skills. Teachers have reported on the problems about the length, activities’ serving for the aims and curriculum’s guidance to the teachers in terms of measurement and evaluation. It is understood from the examinations and assessments of the experts that the curriculum may be sufficient on the condition that its mistakes and insufficiencies are corrected and if it guides its practitioners throughout the process of implementation.

İnsan haklarına ve yurttaşlara saygılı, toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı olan kişiler yetiştirmek, insan hakları, demokrasi ve yurttaşlık eğitimini gerekli kılmaktadır.Eğitim programlarından beklenen yararı sağlamak ve programları geliştirmek için her eğitim programının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmada, "İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Programı'nın (2010) (İVDEP)" değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Araştırma tarama modeli esas alınarak hazırlanmıştır. Veriler, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı u¨ç resmi ve bir özel ilköğretim okulunun 8. sınıfında 2011–2012 öğretim yılında öğrenim görmu¨ş 102 öğrenci ile 7. sınıfta öğrenim görmu¨ş 101 öğrenciden elde edilmiştir. Göru¨şmeler ise bu okullarda görev yapan 4 öğretmen ve 8. sınıfta öğrenim görmu¨ş 14 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.Araştırmasonucunda, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin başarı testinden elde ettiği puan ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu belirlenmiştir. 7. ve 8. sınıflar arasında yapılan karşılaştırmada resmi okulların ikisinde 8. sınıflar lehine, birinde 7. sınıflar lehine sonuç elde edilirken, özel okulda 7. ve 8. sınıflar arasında farklılık bulunamamıştır.Göru¨şmelerden elde edilen bulgularda öğrenciler, dersin işlenişi, yaşamla ilişkilendirmesi ve derste uygulanan sınavların bilgi ve beceriyi ölçmemesi yönu¨nde sorunlar bildirmişlerdir. Öğretmenler, etkinliklerin amaca hizmet etmesi, programın ölçme ve değerlendirmede kendilerine rehberlik etmesi konularında sorunlar belirlemişlerdir. Uzmanların inceleme ve değerlendirmelerinden programın uygulayıcılara gerekli rehberliği etmesi, İVDEP'nin, eksiklik ve hatalarının giderilmesi durumunda yeterli olabileceği anlaşılmaktadır.