Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Siyasi, Askeri ve Sivil Bir Lider: Mustafa Kemal ATATÜRK


AVCI H. E. , GÜLELİ R.

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.343

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.343

Özet

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SİYASİ, ASKERİ ve SİVİL BİR LİDER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

 

Halil Ersin AVCI[*]

Ramazan GÜLELİ**

 

ÖZET

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk milli eğitiminin genel amaçlarından biri, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmektir. Bu çalışmada, temel hedefi “iyi yurttaş yetiştirmek” olan Sosyal Bilgiler ders kitaplarında Atatürk’ün siyasi, askeri ve sivil yönlerinin ne şekilde işlendiği? Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilgiler ders kitaplarında en çok hangi özelliğinin öne çıkartıldığı? sorularına cevap aranmak istenmiştir. Araştırma nitel yöntem kullanılarak yapılacaktır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’nın bastırdığı 5. Sınıf, 6. Sınıf ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları, doküman analizi deseniyle incelenecek olup, sonuçlar kongrede sunulacaktır.

 

Anahtar sözcükler: Mustafa Kemal Atatürk, sosyal bilgiler, sosyal bilgiler ders kitapları.

 

 

 

 


[*] Yardımcı Doçent Doktor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, e-posta: halilersinavci@gmail.com

** Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, e-posta: rguleli@gmail.com