ARTIST MEMORY AND AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES IN THE PAINTING


Creative Commons License

Doğan S.

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.5, pp.351-364, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 5
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Route Educational and Social Science Journal
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.351-364
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Lots of artists in the history of painting art mentioned their past experiences and memories related to these experiences within their artwork. These works which include certain sections related to their past lifetime turned into autobiographical expressions in the works of other artists. This trend which can be significantly observed in the works of Arshile Gorky, Frida Kahlo and Paula Rego gained clarity with the help of works which include their childhood. The research within this framework aims to analyse these three artists’ reasons of leaning to their own childhood and the ways of reflection to their works. These artists, who based on a similar subject and made a different aesthetic conclusion, mainly interpreted their haunting childhood memories by depending on their own methods, aims and tones. These works based upon the effects of childhood experiences on their future life. These effects based upon different contextual bases defined each three artists’ subject approach that they were dealing on their works while forming the way of leading to the past

Resim sanatı tarihinde birçok sanatçı, geçmişte yaşadığı deneyimlerini ve bunlarla ilişkili anılarını sanatsal çalışmalarının konusu haline getirmişlerdir. Geçmiş hayatlarına ilişkin belli yaşam kesitlerini içeren bu çalışmalar, bazı sanatçıların yapıtlarında otobiyografik bir anlatıma dönüşmüştür. Arshile Gorky, Frida Kahlo, Paula Rego adlı sanatçıların yapıtlarında açık bir şekilde gözlenen bu eğilim, onların çocukluk yaşantılarını konu alan çalışmalarıyla belirginlik kazanmıştır. Bu kapsamda ele alınan inceleme, her üç sanatçının çocukluk yaşantılarına yönelme nedenlerini, yapıtlarındaki yansıma biçimlerini çözümleme amacını taşımaktadır. Benzer bir konudan hareket ederek farklı estetik sonuçlara ulaşan bu sanatçılar, ağırlıklı olarak belleklerinde iz bırakmış çocukluk anılarını kendi yöntem, amaç, üslup eğilimlerine bağlı olarak yorumlamışlardır. Bu yapıtlar, çocukluk deneyimlerinin sonraki yaşamlarında bıraktığı etkileri üzerine kuruludur. Her birinde farklı bağlamsal temellerden hareket eden bu etkiler, her üç sanatçının geçmişe yönelme biçimlerini şekillendirirken, bu durum yapıtlarında ele aldıkları konu yaklaşımlarını da belirlemiştir.