Nazariyyetü’l-kazâi’ş-şerʻî hârice diyâri’l-İslâm te’sîlen ve tenzîlen, Sâlim Abdüsselâm eş-Şeyhî (İstanbul: Müntede’l-Ulemâ Yayınları, 2019)


YARGI M. A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.285-294, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 7 Issue: 12
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.285-294