Therapy of Sepsis


Gönlügür U., Mirici A.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.63-68, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-68
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 The early administration of adequate antibiotic therapy, effective source control, adequate oxygenation, prevention of complications and maintenance of normal hemodynamic function are the cornerstone of successful management. Fluid resuscitation should be commenced as early as possible in the course of sepsis. Fluid resuscitation may consist of natural or artificial colloids or cristalloids. Central venous pressure is initially required to evaluate the complex relation between intravascular blood volume and cardiac function. If volume is not adequate to restore hemodynamic function, vasoactive medications should be initiated. Low doses of steroid can be used in adrenal insufficiency with septic shock unresponsive to vasoactive drugs. Tight glucose control can decrease the morbidity and mortality. In the presence of multiple organ failure, human activated protein C may increase the survival rate.

Uygun antibiyotik tedavisinin erkenden başlanması, kaynağın etkili kontrolü, uygun oksijenasyon, komplikasyonların önlenmesi ve normal hemodinamik fonksiyonların sağlanması sepsiste başarılı tedavinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Sıvı desteği sepsiste olabildiğince erkenden başlanmalıdır. Yapay veya doğal kristaloid veya kolloid sıvılar sıvı desteği için kullanılabilir. İlk başlarda damar içi kan hacmi ile kalp fonksiyonu arasındaki karmaşık ilişkileri değerlendirmek açısından santral venöz basınç izlenmelidir. Volüm ile hemodinamik fonksiyon düzelmezse vazoaktif ilaçlar başlanmalıdır. Vazoaktif ilaçlara yanıt vermeyen septik şokta adrenal yetmezlik eşlik ediyorsa düşük doz steroid kullanılabilir. Sıkı glikoz kontrolü morbidite ve mortaliteyi azaltabilir. Birden fazla organ yetmezliği durumunda insan aktive protein C tedavisi sağkalım oranını arttırabilir.