Yaşlı kalça kırığı hastalarında başvurudaki nötrofil ile lenfosit oranı ve postoperatif mortalite


TEMİZ A., DAŞ M.

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri