İmmünkompetan Bir Hastada Gözü Tehdit Eden Non-granulomatöz Tüberküloz Panüveiti: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Alıravcı I. D., Erdoğan H., Okur Y. E., Yüksel C.

KLİMİK 2022, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.419

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.419
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Tüberküloz (TB) primer olarak akciğerleri tutan sistemik kronik bir infeksiyöz hastalık olup ekstrapulmoner organları da tutmaktadır. Üveit göz küresinin damar ve pigmentten zengin orta tabakası olan uvea tabakasının iltihabıdır. Hastaların başlıca şikayetleri ağrı, ışıktan rahatsız olma (fotofobi), kırmızı göz ve sulanmadır. Tüberküloz, granülomatöz ön veya panüveit, koroidit, papillit, retinal vaskülit gibi değişen formlarda göz tutulumu olabilse de bazen sadece ön kamara reaksiyonuna eşlik eden intermediate üveit şeklinde de olabilir. TB üveiti, oküler TB’nin en sık görülen klinik formu olup göz tutulumuna aktif sistemik TB eşlik etmeyebilir. Son yıllarda intraoküler TB için klinik bulgular, mikrobiyolojik testler, immünolojik testler ve görüntüleme tekniklerini de içeren tanı kriterleri tanımlanmıştır. 1-2 yıl süreli anti tüberküloz tedavi (ATT) ile iyi klinik cevaplar elde edilmektedir. Çalışmadaki amacımız tüberkülozun sistemik semptom vermeyen ve daha az sıklıkta görülen intermediate üveit tipine dikkat çekmekti.