CULTURAL IDENTITY VALUES OF KAHRAMANMARAŞ


Creative Commons License

Derendeli S. C., Erduran Nemutlu F.

International Lale Oraloğlu Culture, Arts, and Multidisciplianary Congress, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.250-262

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.250-262
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of city includes the combination of all the values that have borders surrounding the people living in the city and are affected by those who live within these borders. The city is a constantly changing and functioning structure. These changes are the totality of the components that are formed by the shaping of the natural resources of the city by the society. The differences in being and functioning in the city are the identity of that city. Kahramanmaraş is a city that has been a settlement for many ancient civilizations, and received the title of "Hero" for being the first city to receive a medal in the War of Independence. In this historical process, the cultural values that the societies it hosted reflect to the city are quite rich. In the study, the cultural values of Kahramanmaraş were determined and the identity of the city was defined. It is aimed to develop the reflection of the values that add identity to the city to the landscape architecture studies by demonstrating the importance of urban development. In line with this purpose, cultural values that give Kahramanmaraş an identity have been analyzed and suggestions have been made. Keywords: City, City identity, Kahramanmaraş, Cultural values, Cultural landscape GİRİŞ Kentsel alanlar hem idari hem de demografik olarak belirli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış belirli sınır

Kent kavramı kentte yaşayan insanları çevreleyen sınırlara sahip ve bu sınırlar içinde yaşayanlardan etkilenen tüm değerlerin birleşimini içermektedir. Kent, sürekli değişen ve işleyen bir yapıdır. Bu değişimler kentin doğal kaynaklarının toplum tarafından şekillendirilmesiyle oluşan bileşenlerin bütünüdür. Kentteki oluş ve işleyişlerin farklılıkları ise o kentin kimliğidir. Kahramanmaraş, birçok eski uygarlığa yerleşim yeri olmuş, Kurtuluş savaşında ilk madalya alan kent olması ile ‘Kahraman’ ünvanı almış bir İl’dir. Bu tarihi süreçte ev sahipliği yaptığı toplumların kente yansıttığı kültürel değerler oldukça zengindir. Çalışmada Kahramanmaraş’ın kültürel değerleri belirlenerek, kent kimliği tanımlanmıştır. Kente kimlik katan değerlerin peyzaj mimarlığı çalışmalarına yansıtılmasının kent gelişimi açısından önemi ortaya konularak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kahramanmaraş’a kimlik kazandıran kültürel değerler analiz edilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Kent, Kent kimliği, Kültürel değerler, Kültürel peyzaj