URBAN FOREST EXAMPLE FROM ATHENS


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F., Yılmaz U.

IJTEBS- INTERNATIONAL JOURNAL of TOURISM, ECONOMIC and BUSINESS SCIENCES, vol.2, no.2, pp.328-335, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Public Urban forests are important recreation areas. In this context, the urban forest “Oconee Forest Park” in Athens (Georgia-USA) was investigated. The Oconee urban forest is a natural forest area of approximately 60- acre at University of Georgia in Athens. The area is managed by University of Georgia’s Warnell School of Forest Natural Resources. Oconee Forest Park provides recreation, outdoor teaching, and research opportunities for the University. The area is a living laboratory for faculty and students providing education in forestry, botany, ecology, dendrology and horticulture. At the same time, this area allows the city residents recreational activity opportunities in nature. The park manager, Dan Williams, along with student interns maintain the labels of individual specimens for educational purposes. Thus, those who come to the area can both enjoy the park and learn about the tree speciees. This study analyses and discusses the main qualities of an urban forest, which can be applied to different regions. Keywords: Athens, urban forest, tourism-recreation, USA 

Kent ormanları önemli kamusal rekreasyon alanlarıdır. Bu bağlamda, Athens (Georgia-USA) kentinde yer alan, “Oconee Forest Park” isimli kent ormanı incelenmiştir. Oconee kent ormanı, Georgia eyaletindeki Georgia Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 243 dönümlük doğal orman alanıdır. Alan, “Georgia Üniversitesi Warnell Orman Kaynakları” bölümü tarafından yönetilmektedir. Oconee kent ormanı, üniversite için rekreasyon, eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Alan orman mühendisliği, botanik, ekoloji, dendroloji ve bahçe bitkileri eğitimi veren fakülteler için canlı bir laboratuvar niteliğindedir. Aynı zamanda kentlinin doğal alanda rekreasyon yapmasına da olanak sağlamaktadır. Park müdürü, Dan Williams, stajyer öğrencileri ile birlikte park yönetimini sürdürürken, eğitim amacı ile birçok bitki örneğini de etiketlemiştir. Böylece alana gelenler hem eğlenerek spor yapmakta hem de ağaçları tanıyabilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada farklı birçok bölgeye uygulanabilecek bir kent ormanı örneği analiz edilerek temel nitelikleri belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Athens, kent ormanı, turizm-rekreasyon, ABD