Anti-TNF Kullanan Ankilozan Spondilitli Hastada Tüberküloz Lenfadenit-Bir Olgu Sunumu


AKÇA A., ALKAN S., ÖNDER T., GÜÇLÜ KAYTA S. B., YÜKSEL C., VURUCU S., ...More

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2023) Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes