Kimliğe Teorik Yaklaşımlar


Aka A.

C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.1, pp.17-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-24
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Sociology of Science to present identity primarily in other social sciences from the past until today still preserves its importance is an issue. Especially in today's world becomes uncertain boundaries of identity and foster the emphasis on racism rather than to accommodate differences in how the coexistence was possible in the direction. Ourselves who answer the question we have applied for letters of each attribute carries the notion of identity at the same time as ourselves to be branded by others / label caused to be painful enough to be meaningful it should be noted. In this article, identity and identity formation plane basic approaches in the literature describing the place will be given. However, theoretical approaches in the literature after absorb enough of a critical perspective of identity development is thought be have the courage. Keywords: identity, load, winning.
Kimlik günümüzde başta Sosyoloji olmak üzere diğer sosyal bilimlerde de geçmişten günümüze kadar hala önemini koruyan bir konudur. Özellikle sınırların belirsizleştiği günümüz dünyasında kimliklere yapılan vurgu ırkçılığı barındırmak ve beslemek yerine daha çok farklılıklarla bir arada yaşamanın nasıl mümkün olabileceği yönündedir. Kendimizin kim olduğu sorusunu cevaplandırmak için başvurduğumuz birer referans mektubu niteliğini taşıyan kimlik nosyonu aynı zamanda kendimizin de başkaları tarafından damgalanmaya/etiketlenmeye de yol açabilecek kadar sancılı bir anlam taşıdığını belirtmek gerekir. Bu makalede kimliğin oluşum düzlemleri ve kimliği açıklayan literatürdeki temel yaklaşımlara yer verilecektir. Ancak literatürdeki teorik yaklaşımlar yeterince özümsendikten sonra eleştirel bir kimlik perspektifi geliştirebilme cesaretine sahip olunacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: kimlik, yüklenme, kazanma.