Pirinç kepeği yağı depolama stabilitesinin kemometrik yöntem ile tespit edilmesi


Tuncel N. B., Geyik Z., Ayvaz H.

Türkiye 13. Gıda Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.368-374

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.368-374
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, pirinç kepeğinden elde edilen soğuk pres yağ, 6 ay süresince oda sıcaklığında depolanmıştır. Depolama boyunca 15 günlük periyotlarda hem % serbest yağ asitliği ve peroksit değerleri titrimetrik yöntemlerle ölçülmüş hem de yağların FT-IR spektraları toplanmıştır. Referans analiz sonuçlarında göre, pirinç kepeği yağının % serbest yağ asitliği miktarında depolama sürecinde kayda değer bir artış tespit edilememiştir. Bunun yanında peroksit değerinde depolama sürecinde artış olmakla beraber depolama sonunda ulaşılan değer (13 Eqv/kg yağ) Türk Gıda Kodeksinin ilgili tebliğinde belirtilen değerin (15 Eqv/kg yağ)) altında bulunmuştur. Çalışma kapsamında ayrıca referans analiz sonuçları ve spektraları kullanarak, hem % serbest yağ asitliği hem de peroksit değerleri için kısmi en küçük kareler regresyonu (PLSR) modelleri geliştirilmiştir. FT- IR tabanlı bu modellerin soğuk pres pirinç kepeği yağı örneklerinde % serbest yağ asitliği ve peroksit değerlerinin yüksek doğrulukla ölçülebileceği tespit edilmiştir. Fakat, geliştirilen modellerin daha güvenilir olması için daha fazla örneğin kalibrasyona dahil edilmesi ve harici bir validasyon setinin de çalışmaya eklenerek geliştirilen modellerin doğrulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.