Teknik Programlarda Öğrenim Gören Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Kişilik Özelliklerinin Risk Alma Yenilikçilik Ve Başarma İhtiyacı Duygusu Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Okay Ş., Motorcu A. R.

UMYOS 2015- 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.794-803

  • Basıldığı Şehir: Yalova
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.794-803

Özet

Ülkemizde son yıllarda önemi giderek artmakta olan girişimcilik, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın önemli bir etkeni olduğu ifade edilebilir. Girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaşması için Meslek Yüksekokullarında (MYO) girişimcilik dersleri verilerek bilincin artmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, MYO Teknik programlarda öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik kişilik özelliklerinden; Risk alma, Yenilikçilik ve Başarma ihtiyacı duygusunun tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki MYO teknik program öğrencilerine, hazırlanan anket uygulanmıştır. Toplam 1112 anket değerlendirmeye uygun görülmüştür. Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilerek, SPSS (Statical Package for Social Sciences) 15.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. Katılımcıların risk alma eğilimleri ve özgüvenlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca iş güvenliğinin çok önemsendiği ve rekabete açıklık oranı oldukça yüksek düzeydedir. Günümüzde değişimin hızlı ve rekabetin artması bu özelliklerin etkisini artırıcı faktör oluşturabileceği şeklinde değerlendirilmektedir.