Din ve Vicdan Özgürlüğünün İnsan Hakları Sözleşmelerine Yansımaları


AYENGİN T.

İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 May 2009, pp.101-113

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-113
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The Holy Qur’an proposes a worldview in which human beings can lead
a virtues and respectable life. This view does not accept exploitation of
individuals by other individuals and fights against such manipulation.
Qur’an introduces so many kinds of inclusive rights that modern discourse
of Human Rights has yet to recognize. These are the rights of
creator (Allah), rights of parents, rights of elderly, rights of society, rights
of neighbor, rights of environment and rights of children. Teaching of
Qur’an aims to protect human beings and to prepare safe and nurturing
environment in which human kind prosper. It is this notion that constitutes
the general framework of human right in Islam and moral fiber of
Muslim societies. 
Kur’an-ı Kerim insanların içerisinde saygın ve faziletli bir yaşam sürece-
ği dünya görüşü teklif eder. Bu dünya görüşü insanların başka insanlar tarafından
istismar edilmesini kabul etmez, tam aksine bununla mücadele
eder. Kur’an’ın ileri sürdüğü insan hakları o kadar zengin ve kuşatıcıdır
ki, modern İnsan Hakları söylemi henüz bu noktaya ulaşamamıştır. Bu
haklar şunlardır: Allah hakkı, ebeveyn hakkı, yaşlı hakkı, toplum hakkı,
komsu hakkı, çevre hakkı ve çocuk hakkı. Kur’an’ın öğretisi insanı korumayı
ve insanlığın gelişmesi için gerekli güvenli ve besleyici ortamın
oluşmasını amaçlar. İslam’da insan hakları çerçevesini ve İslam toplumlarının
ahlaki yapısını oluşturan ana prensip budur.