Saros Körfezi’nin Lise Coğrafya Eğitimi Gezi Faaliyetinde Kullanılabilirlik Potansiyeli


Ilgar R., Korkut C.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, vol.5, no.2, pp.252-262, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada; Saros Körfezi’nin beşeri ve fiziki özelliklerinin ülkemizde okutulan coğrafya öğretim programları içerisinde bulunan konular kapsamında çevre eğitimi kapsamınca gezi faaliyetlerinde kullanılabilirliği ele alınmıştır. Bu bağlamda Saros Körfezinin doğrultu atılımlı faylar tarafından meydana getirildiği belirlenmiştir. Körfez’de endemik 6 takson ve 30 balık türü olduğu belirlenmiştir. Körfezin 5, 20 ve 50 m derinliklerinde su sıcaklığının düştüğü belirlenmiş ve bu durumun akıntılara neden olduğu tespit edilmiştir. Körfezin çevresinde 13 adet yaz turizmi amacıyla kullanılan ve ikincil konut adı verilen yerleşmelerin olduğu tespit edilmiştir. Körfez kıyılarında bulunan 7 bölgenin dalış turizmi için uygun olduğu belirlenmiştir. Ortaöğretim coğrafya programında çevre eğitiminde kullanılabilecek 17 adet konu bulunduğu tespit edilmiştir. Körfezin Kuzey ve Güney kesimlerinde doğal sit alanı ve milli parkların fazla olmasından dolayı birçok yönden sınırlı kaldığı saptanmıştır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemi olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; orta öğretimde çevre eğitimine önemine gerekli önemin verilmesi, yapılacak çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmeli ve Coğrafya öğretmenlerinin bu konuda daha bilinçli ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaları gerektiği önerilmiştir.