Temadan koreografiye bir yaratım deneyimi: ‘Selam Olsun’ projesinde Yolda Olma temasının koreografi ile ifade bulma süreci


Creative Commons License

Yüksel Ş.

JOURNAL OF ARTS, vol.5, no.2, pp.101-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.31566/arts.5.2.04
  • Journal Name: JOURNAL OF ARTS
  • Page Numbers: pp.101-118
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Selam Olsun, bir devlet üniversitesinin tiyatro bölümü tarafından hazırlanan disiplinler arası bir tiyatro göste- risidir. Gösteri, S. Eyüboğlu’nun Yunus Emre isimli kitabından uyarlanan 13 epizotluk metnin ışığında hika- ye anlatımı, dans, şiir ve müzik dallarının iç içe geçmesiyle oluşturulmuştur. Dramaturgisi, Yunus Emre’nin Tasavvuf anlayışının temelindeki sefer kavramından çıkışla yolda olma teması üzerine şekillenen gösteride bu tema diğer disiplinlerle etkileşimli bir koreografiyle ifade bulmuştur. Koreografi, Yunus Emre’nin Tasavvuf anlayışı içindeki manevi yolculuğunu ifade etmek üzere öne çıkan temaların eşzamanlı olarak hem bedenlere hem de mekana yansıtılmasıyla tasarlanmıştır. Temaların oyuncular tarafından içselleştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla temel olarak Doğaçlama, Skinner Releasing Tekniği ve Laban Hare- ket Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak metnin anlatım düzleminde örtük bir motif olarak yer alan yolda olma temasının, koreografi aşamasında etkin bir algısal deneyime dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bu makale, metnin ana temasını ortaya çıkarma sürecinde koreografiyi oluşturan ögeleri ilgili literatür tarama- larıyla inceleyerek alanda çalışanlara bir yol haritası sunmak üzere yazılmıştır. Çalışmanın sonucunda, bir tiyatro oyununun bütünsel bir algı deneyimine dönüşebilmesi için koreografinin incelikli bir şekilde kullanı- mının önemine değinilerek hem tiyatro oyunlarında hem de oyunculuk eğitimlerinde dans, hareket ve beden farkındalığı derslerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması önerilmektedir.