Kalsit Karışmış Ukrayna Kilinin Kazanımı ve Yer Karosu Engop Reçetesinde Kullanımı


Durgut E., Yıldırım Y.

17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.238-245

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238-245
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Different kinds of clays are used for various purposes in ceramic body, engobe and glaze recipes. Generally for wall and floor tile bodies Istanbul Region clays and for porcelain sotneware bodies Ukraine clays with high sintering color are bought. In addition to these more quality and expensive clays are preferred for engobe and glazes.
Ukraine clays are used as Al2O3 source, high dry bending strength and better sintering color for porcelain stoneware body composition in Kaleseramik factories. The used clay is turned up from Ukraine to Bandırma harbor by ship and then is sent to Çan by loading to the trucks in the supply process. In this stage calcite contamination in the raw material was realized and the delivery was stopped. Big calcite particles that is fed to the grinding mill with clay may cause glaze hole, moisture expansion problems when it is not milled to the required particle size.

Calcite amount and size distribution was found inhomogeneous in the clay stock research. The aim of this study was to purify calcitic Ukraine clay stock by mixing in the blunger and sieving and use in the floor tile engobe recipe instead of more expensive clay.

Seramik bünye, engop ve sır reçetelerinde çeşitli amaçlarla farklı türde killer kullanılmaktadır. Duvar ve yer karosu bünyeleri için genellikle İstanbul Bölgesi killeri, porselen karo bünyeler için ise pişme rengi daha iyi Ukrayna killeri satın alınmaktadır. Bunların yanında engop ve sırlarda daha kaliteli ve pahalı killer tercih edilmektedir.

Kaleseramik fabrikalarında porselen karo bünye kompozisyonlarının oluşturulmasında Al2O3 kaynağı olarak, yüksek kuru mukavemet sağlaması ve iyi pişme rengi gibi özelliklerinden dolayı Ukrayna kili kullanılmaktadır. Kullanılan kil tedariki sırasında Ukrayna’dan gemiyle Bandırma Limanı’na gelmekte, daha sonra kamyonlara yüklenerek Çan’a sevk edilmektedir. Bu aşamada hammaddeye agrega karıştığı anlaşılmış ve sevkiyat durdurulmuştur. Kil ile birlikte bünye değirmenine beslenen agregadan gelen iri kalsit parçaları yeterli tane boyutuna öğütülmediğinde pişme sonrasında sır yüzeyinde delik, rutubet genleşmesi gibi hatalara yol açabilmektedir.

Yapılan kil stoku incelemesinde kalsit miktarının ve tane boyutlarının homojen olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmanın amacını kalsitli Ukrayna kil stokunun kil açıcıyla açılıp elenmesi vasıtasıyla saflaştırılarak daha pahalı kil yerine yer karosu engop reçetesinde kullanılması oluşturmaktadır.