DİŞETİ GÜLÜMSEMESİ TEDAVİSİNDE MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIM


SÜME KEŞİR S. S. , HENDEK M., BARAN İ. , OLGUN ERDEMİR H. E.

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 17 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri