Bazı Balıkçı Teknelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği


Aytepe H. G., DALYAN O., DALYAN H., PİŞKİN M.

OHS ACADEMY, vol.4, no.4, pp.1-13, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.38213/ohsacademy.1020191
  • Journal Name: OHS ACADEMY
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Fishing activities are classified as dangerous jobs and contain various risk factors that can cause occupational accidents. For this reason, studies should be carried out to reduce the dangers in fishing boats used in fishing activities. In this study, the "Occupational Health and Safety Checklist on Fishing Vessels" of the Ministry of Labor and Social Security was used by adapting it to the six fishing boats participating in the research. The research data were applied with the Elmeri observation method, and the safety indexes of the fishing boats were created. The average Elmeri safety index values by categories are 90% for engine room, 89% for throwing and winding operation of used nets, 87% for dormitory, 86% for ship safety, 83% for activities with net reel, activities with crane and rope, 83% for the bridge, 80% for the bridge, 78% for general work on the deck, 78% for taking the caught fish aboard or porting, 77% for repairing damaged equipment, 77% for galley/sink use, for mooring the ship to the pier 75% was found to be 58% for embarkation and disembarkation. These results are discussed in comparison with the results of studies using different scientific methods in the literature and show that the Elmeri observation method, which is used in all industrial sectors, can also be used in fishing boats.

Balık avlama faaliyetleri tehlikeli işler olarak sınıflandırılmakta ve iş kazalarına neden olabilecek çeşitli risk faktörlerini barındırmaktadır. Bu nedenle balık avlama faaliyetlerinde kullanılan balıkçı teknelerindeki tehlikelerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ‘Balıkçı Gemilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol Listesi’ araştırmaya katılan altı balıkçı teknesine göre uyumlaştırılarak kullanılmıştır. Araştırma verileri Elmeri gözlem yöntemi ile uygulanmış ve balıkçı teknelerinin güvenlik endeksleri oluşturulmuştur. Kategorilere göre ortalama Elmeri güvenlik endeks değerleri sırasıyla makine dairesi için %90, kullanılan ağları atma ve sarma operasyonu için %89, yatakhane için %87, gemi güvenliği için %86, ağ makarası ile yapılan faaliyetler için %83, vinç ve halat ile yapılan faaliyetler için %83, kaptan köşkü için %80, güvertedeki genel çalışmalar için %78, yakalanan balığın taşıyıcı gemiye alınması ya da limana çıkarılması için %78, hasarlı donanımın tamiri için %77, gemi mutfağı/lavabo kullanımı için %77, geminin iskeleye bağlanması için %75, gemiye biniş ve inişler için %58 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, literatürde farklı bilimsel metotlar kullanılarak yapılan çalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılarak tartışılmış olup tüm sanayii sektörlerinde kullanılan Elmeri gözlem yönteminin balıkçı teknelerinde de kullanılabileceğini göstermektedir