Self Creation Kozmolojide Yüksek Boyutlu FRW için İkinci Dereceden Durum Denklemli Çözümler


ŞEN R., AYGÜN S.

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye