Stratejik İttifakların Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Edilmesindeki Rolü Mobil İletişim Sektöründe Bir Araştırma


SÖNMEZ R., KASIMOĞLU M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)