Gökçeada'nın Kalkınması ve Nitelikli Emeğin (veya işgücünün beşeri sermayesinin) Önemi


Gürak H., GENÇ H.

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2008, ss.117-126

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.117-126

Özet

Ülkelerin kalkınmasına ve refah artışına neden olan en önemli girdilerden birinin bilgi,daha somut olarak, üretim için gerekli bilgi (teknoloji) olduğunu iddia etmekmümkündür. Ancak üretim için gerekli bilgi de tek başına yeterli değildir. Bu bilgiyikullanan bilgili işgücünün varlığı, bilgiyi üreten kadar önemlidir. Bir başka deyişle,nitelikli işgücü olmadan uzun vadede sürdürülebilir kalkınmayı başarmak söz konusuolamaz. Ne sermaye malları, ne de başka bir şey "nitelikli işgücünün" yerini alabilir.Nitelikli işgücü olmazsa ne yeni teknolojiler üretebilir ne de var olan teknolojiler verimli bir biçimde kullanılabilir.
One of the most important inputs of development and increase of wealth is “knowledge”; orto be more specific, it is the knowledge on production (technology). Yet, the knowledge aloneis not sufficient to secure development. Access to “knowledgeable labor-force” to make thebest use of available knowledge on production (technology) is as important as theknowledge on production itself. In other words, without knowledgeable labor-force, long-runand sustained development could not be realized. Neither capital (-goods) nor the any otherinput can substitute “knowledgeable labor-force” in production.