PERİFERAL OSSİFİYE FİBROMA: VAKA SUNUMU


ÖZSAĞIR Z. B. , SAĞLAM E., TUNALI M.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 Eylül - 24 Temmuz 2017