İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN (ö. 333/944) ÂYETLERDEN VE HADİSLERDEN TERS ANLAM (MEFHÛMÜ’xxL-MUHÂLEFE) ÇIKARILMASINA YAKLAŞIMI


YARGI M. A.

Uluslararası İmam Matüridi ve Te’xxvilatü’xxl-Kur’xxan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.357-396

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.357-396
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes