İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN (ö. 333/944) ÂYETLERDEN VE HADİSLERDEN TERS ANLAM (MEFHÛMÜ’xxL-MUHÂLEFE) ÇIKARILMASINA YAKLAŞIMI


YARGI M. A.

Uluslararası İmam Matüridi ve Te’xxvilatü’xxl-Kur’xxan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.357-396

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.357-396