Yerli Ve Yabancı Turistlerin Sinop’un Kültür Turizmi Çekiciliklerine Ve Altyapısına İlişkin Algıları


BOZ M., YURDAKUL S. B., TURDUBEKOVA S.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - MANAS Journal of Social Studies, vol.6, no.5, pp.49-65, 2017 (Peer-Reviewed Journal)