FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDÜZENLEME DAVRANIŞLARININ TESPİT EDİLMESİNDE SESLİ DÜŞÜNME PROTOKOLÜNÜN KULLANILMASI