Okul Öncesi Cimnastik Eğitimi ve Motor Gelişim/Temel Cimnastik İle Sağlıklı Nesillere


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K.

2. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.10, no.10, ss.76

  • Cilt numarası: 10
  • Basıldığı Şehir: Afyonkarahisar
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.76

Özet

OKUL ÖNCESİ CİMNASTİK EĞİTİMİ VE MOTOR GELİŞİM PROJESİ / TEMEL CİMNASTİK İLE SAĞLIKLI NESİLLERE

Kadir KOYUNCUOĞLU, Semra UÇAR, Özge ERDOĞAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ÇANAKKALE / TÜRKİYE

 

 

Projenin Amacı    : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi Kreş ve Anaokulunda eğitim gören  “Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda 16 Haftalık Temel Cimnastik Eğitim Programının Motor Gelişim Açısından İncelenmesi” amaçlamaktadır. Bu çalışma, aynı zamanda, Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Temel Cimnastik Eğitim ile vücudun estetik ve esnek görünümünü sağlayarak 6 yaş çocuklarda cimnastik çalışmasının esneklik, denge ve koordinasyon özelliklerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Okulöncesi dönem, hareket becerisini geliştirmede kalıcı etkilerin yapılabileceği en önemli dönemlerdendir. Bu dönemde öğrencinin görebileceği modeller tüm yaşamına yön verir. Günümüzde toplumun amaçlarına bir göz atıldığında zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan gelişmiş ve sağlıklı bireyler yetiştirmek ön plana çıkmaktadır. Çocuklar sürekli büyüme ve gelişim sürecinde ve hareket ihtiyacı içerisindedirler.

Spor biliminin sürekli bir gelişim içerisinde olması buna bağlı olarak yeni spor branşlarının ve disiplinlerinin gelişmesi, insanların ilgilerine göre bir spor branşına yönlenmelerine olanak sağlamaktadır. Cimnastik branşı da oldukça karmaşık motor özellikler gerektiren ve yüksek beceri isteyen ender branşlardan biridir. Her spor branşının kendine özgü bir karakteristiği vardır. Özellikle spor bilimindeki gelişmeler ışığında bir çocuğun, spora başlamadan önce yapılacak testler sayesinde obranş için uygun olup olmadığı araştırıla bilmektedir. Yine her spor branşının fiziksel vefizyolojik olarak insan organizması üzerindeki etkileri farklı olabilmektedir. Cimnastik sporuna baslayıs, diger spor branslarına göre daha küçük yaslarda olmaktadır. Buradaki esas amacın vücudun estetik ve esnek görünümünü öne çıkararak temel bir egitim vermek oldugu söylenebilir (Koç,1996). Bu bağlamda, gelişen ve değişen yaşam tarzları, Çanakkale’deki çocuklar üzerinde de olumlu ve olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle, çocukların motor gelişim durumlarının araştırılması, bu araştırmalardan çıkacak olan sonuçların değerlendirilmesi gelecek nesillerin fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden daha sağlıklı bireyler olabilmesine öncü fonksiyona sahiptir. Araştırmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi Kreş Ve Anaokulunda eğitim gören  “Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Temel Cimnastik Eğitim Programının Motor Gelişim Açısından İncelenmesi” amaçlamaktadır. Bu çalışma, aynı zamanda, Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Temel Cimnastik Eğitim ile vücudun estetik ve esnek görünümünü sağlayarak 4-6 yaş çocuklarda cimnastik çalışmasının esneklik, denge ve koordinasyon özelliklerinin kazandırılması, Ayrıca okul öncesi öğretmenleri ve çocukların velilerine yönelik olarak Cimnastik eğitimi programının önemi uygulamalı ve teorik olarak anlatılması amaçlanmıştır.

Projenin Hedef Kitlesi         : (4-6 Yaş) 25 Kız- 25 Erkek   

Projeyi Destekleyen Kurumlar: : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çocuklar Evi Kreş ve Anaokulu

Projenin Maliyeti                :2500TL.

Projenin Süresi                    : 4 Ay Başlangıç Tarihi 18 / 02 /2015- Bitiş Tarihi 03/06./2015  

Proje Sonucu                       : Bu proje ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi Kreş ve Anaokulunda Okul Öncesi Eğitim Kurumunda öğrenim gören 50 çocuğun Okul Öncesi müfredat programına uygun yer alan motor kazanımlara yönelik hazırlanmış Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda 16 Haftalık Temel Cimnastik Eğitim Programı Programı ile sağlıklı fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmış. Ayrıca Okul Öncesi Eğitim Kurumunda görev yapan okulöncesi öğretmenleri ve çocukların aileleri Temel Cimnastik Eğitim Hareket Eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler              : Okul Öncesi, Temel Cimnastik Eğitim, Motor Gelişim, Motor Performans Test