The Impact of General Li Jing’s Military Thought on the Fall of the Eastern Türk Qaghanate


Creative Commons License

ERKOÇ H. İ.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.22, pp.41-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-52
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The Eastern Türk Qaghanate seemed to enjoy the zenith of its power during the 620s, until it suddenly weakened and fell within a very short time between the years 627 and 630 because of ecologic, economic, military, administrative and social problems. The death blow to this qaghanate was struck by General Li Jing, who commanded a field army of the Tang Dynasty of China and brought destruction upon it. Even though several reasons caused the decline of this qaghanate, Li Jing’s military abilities caused its final fall. A work titled Questions and Replies Between Tang Taizong and Li Wei Gong, one of the Seven Military Classics of China, is claimed to be a collection of dialogues between the Chinese emperor Tang Taizong and his general Li Jing. While some scholars believe it to be forged, others think that it is based on original drafts kept in the imperial archives. This work is actually very significant as it contains the military thought of Li Jing, but until now, it still has not been evaluated in the studies focusing on Türk history. Thus, examining the general’s military thought in this work also helps us to better understand how he managed to defeat the Eastern Türk Qaghanate in the campaign of 630. In this study, we have examined Li Jing’s military thought and we have compared his statements in this work with his actions during the Türk campaign of 630 recorded in the Chinese sources. Our opinion is that because his statements in this work coincide mostly with his actions during the campaign of 630, the Questions and Replies is mostly based on original drafts that had only a few later amendments to it. 

Doğu Türk Kağanlığı, 620’lerde gücünün doruğundayken çeşitli ekolojik, ekonomik, askerî, yönetimsel ve toplumsal sorunlar yüzünden 627-630 arasında çok kısa bir süre içerisinde birdenbire zayıflayarak çökmüştür. Bu kağanlığa öldürücü darbe, Çin’deki Tang Hanedanı’nın bir seferî ordusuna komutan eden ve kağanlığa yıkım getiren General Li Jing tarafından indirilmiştir. Her ne kadar kağanlığın gerileyişinin birkaç sebebi olsa da, onun nihaî çöküşüne Li Jing’in askerî yetenekleri yol açmıştır. Çin’deki Yedi Askerî Klasik’ten birisi olan Tang Taizong ve Li Wei Gong Arasında Sorular ve Cevaplar başlığını taşıyan bir eserin, Çin imparatoru Tang Taizong ve generali Li Jing arasındaki karşılıklı konuşmaların bir derlemesi olduğu ileri sürülmüştür. Bazı bilim adamları bu eserin sahte olduğuna inanırlarken, diğerleri onun imparatorluk arşivlerinde saklanan orijinal taslaklara dayandığını düşünmektedirler. Bu eser aslında Li Jing’in askerî düşüncesini barındırması açısından çok önemlidir, ancak bugüne kadar Türk Kağanlığı’nın tarihini inceleyen çalışmalarda değerlendirilmemiştir. Generalin bu eserdeki askerî düşüncesini incelemek, aynı zamanda bize onun 630 Seferi’nde Doğu Türk Kağanlığı’nı nasıl yenmeyi başardığını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu çalışmamızda, Li Jing’in askerî düşüncesini inceledik ve onun bu eserdeki sözlerini, onun Çin kaynaklarında kayıtlı olan 630 yılı Türk Seferi’ndeki hareketleriyle karşılaştırdık. Görüşümüze göre, onun bu eserdeki sözleri onun 630 Seferi’ndeki hareketleriyle büyük oranda uyuştuğu için, Sorular ve Cevaplar büyük oranda orijinal taslaklara dayanarak derlenmiş ve üzerinde sonradan yalnızca birkaç değişiklik yapılmıştır.