Weaknesses Of Accounting In Light Of New Developments


Creative Commons License

Gül H.

4. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS, Samsun, Turkey, 21 - 22 December 2020, pp.32-33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-33
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Accounting, which has a history of thousands of years, is one of the most important inventions of mankind. Accounting is basically a system of generating and sharing information. It generates operable copies of truth by mathematically coding economic events. It affects all economic decisions by claiming truth and neutrality. For hundreds of years, the economic system has been operating by this way. However, accounting is no longer sufficient to reflect of today's economic realities, and its weaknesses are getting more evident day by day. It is the changing economic and technological environments that make deficiencies and defects visible to a great extent. It is possible to examine the weaknesses of accounting under three headings. The first of these is time-related weaknesses. Today, the real-time information is more important as than ever. The accounting process and accounting cycle reduce the quality of the information produced in accounting. The accounting process is a series of activities determined by strict rules that begin with the recording of financial events after they occurred. The accounting cycle, on the other hand, is shaped by the concept of periodicity, and the financial statements, which are the final products of accounting, emerge with the effect of periodicity over a wide period of time. The second weakness is related to the produced information in accounting can be contained how much of the truth. The increasing complexity and speed of the economy, globalizing markets, new economic instruments and relationships weak the ability of this knowledge to reflect truth. Ultimately, the produced information is a copy of the truth, and the copies can never reflect fully the truth. The third weakness is that the accounting is an activity that is a potentially human error prone. Accounting is still a labor-intensive activity. On the other hand, human is an asset to make a mistake consciously or unconsciously. This, in turn, increases the probability that the information generated by accounting is incorrect. The professional incompetence, shifts that sometimes gets too intense and prolonged or a person deliberately falsifies data are some of the reasons for human error. All of these weaknesses push the accounting to a period that contains new quests. New approaches and developing technology can provide the resource to be engine of change.

Binlerce yıllık geçmişi olan muhasebe insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Muhasebe temelde bir bilgi üretme ve paylaşma sistemidir. Ekonomik nitelikteki olayları matematiksel olarak kodlayarak gerçeğin işlenebilir kopyalarını üretir. Doğruluk ve tarafsızlık iddiasıyla bütün ekonomik kararları etkiler. Yüzlerce yıldır ekonomik sistem bu şekilde işlemektedir. Fakat muhasebe artık günümüz ekonomik gerçeklerini yansıtmakta yetersiz kalmakta, kusurları her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Yetersizliği ve kusurları büyük oranda belirginleştiren, değişen ekonomik çevre ve teknolojik çevredir. Muhasebenin zayıflıklarını üç başlık altında incelemek mümkündür. Bunların ilki zamanla ilgili zayıflıklardır. Günümüzde gerçek zamanlı bilgi hiç olmadığı kadar önemlidir. Muhasebe süreci ve muhasebe döngüsü, muhasebe sistemi içerisinde üretilen bilginin niteliğini zayıflatmaktadır. Muhasebe süreci, mali olaylar gerçekleştikten sonra onların kayıt edilmesiyle başlayan katı kurallarla belirlenmiş bir dizi faaliyettir. Muhasebe döngüsü ise dönemsellik kavramıyla biçimlendirilmiştir ve dönemselliğin etkisiyle muhasebenin nihai ürünleri olan finansal tablolar, geniş bir zamanda ortaya çıkmaktadır. İkinci zayıflık, muhasebede üretilen bilginin gerçeğin ne kadarını kapsayabildiğiyle ilgilidir. Ekonominin giderek artan karmaşıklığı ve hızı, küreselleşen piyasalar, yeni ekonomik enstrümanlar ve ilişkiler, bu bilginin gerçekliği yansıtma becerisini zayıflatmaktadır. Nihayetinde üretilen bilgi gerçeğin bir kopyasıdır ve kopyalar asla gerçeği bütünüyle yansıtamazlar. Üçüncü zayıflık muhasebenin insan hatası barındırma potansiyeli yüksek bir faaliyet olmasından kaynaklanır. Muhasebe hala emek yoğun bir faaliyettir. Öte yandan insan bilinçli veya bilinçsiz olarak hata yapmaya yatkın bir varlıktır. Bu da muhasebenin ürettiği bilginin hatalı olma olasılığını arttırmaktadır. Mesleki yetersizlik, zaman zaman çok yoğunlaşan ve uzayan mesailer veya kişinin bilinçli olarak verileri tahrif etmesi gibi durumlar, insan hatasının gerekçelerinden bazılarını oluşturmaktadır. Tüm bu zayıflıklar muhasebeyi yeni arayışların olduğu bir döneme itmektedir. Yeni yaklaşımlar ve gelişen teknoloji, değişimin motoru olacak kaynağı sağlayabilir