AÇIK ALAN REKREASYONU OLARAK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ETKİNLİKLER


Creative Commons License

Büyük Ö., Kömürcü Sarıbaş S.

in: AÇIK VE KAPALI ALAN REKREASYONU, Gaberli. Ü,Yağmur. Y, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.213-237, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.213-237
  • Editors: Gaberli. Ü,Yağmur. Y, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz modern dünyasında giderek artan sanayileşme ve kentleşmenin yarattığı olumsuzluklar, insanların boş zamanlarını açık alanlarda ve doğa ile bütünleşerek geçirme isteklerini artırmaktadır. Aslında doğanın bir parçası olan insan, kentleşme ve sanayileşme dolayısı ile oluşan yeni yapay fiziksel ve toplumsal çevreye ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Çağımız insanı bu yabancılaşma sürecinin kendinde yarattığı psikolojik ve fizyolojik olumsuz etkileri bertaraf edebilmek için rekreasyonel faaliyetlere ilgi göstermekte, kısa süreli ve geçici dahi olsa doğa ile uyumlanma arayışına girmektedir. Dünyada ve Türkiye’de açık alan rekreasyonu olarak geçmişten günümüze pek çok etkinlik düzenlenmiştir. Bununla birlikte günümüzün açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılım motivasyonları ile geçmiş dönemlerdeki katılım motivasyonları arasında bazı temel farklar göze çarpmaktadır. İnsanların söz konusu etkinliklere katılım amaçları; çağa, döneme ve içinde bulunulan toplumun temel kültürel ve sosyolojik gerçeklerine göre şekillenmiş ve birbirinden ayrılmıştır. Bu noktadan hareketle açık alan rekreasyon faaliyeti olarak değerlendirilebilecek etkinliklerin geçmişten günümüze nasıl şekillendiği üzerinde durmak anlamlı olacaktır